REALMENTE, ¿ESTÁS ENFADAD@?

Publicado o 2 comentarios

Enfadarse…algo tan habitual e tan pouco entendido cando o fai a persoa que temos de fronte. ¿É malo enfadarse? ¡Non!  O enfado é unha emoción e como tal ten unha importante función. Neste caso, a de protexernos do que pode facernos mal. Estar enfadad@s fai posible descargar e liberar unha parte emocional que pesa e […]